NAJTAŃSZE POŻYCZKI GOTÓWKOWE, POZABANKOWE, KREDYTY BANKOWE

Wyszukiwarka pożyczek i kredytów gotówkowych przez internet

FAQ

Najważniejsze kwestie, na które musisz zwrócić uwagę wybierając pożyczkę.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – całkowity koszt kredytu ponoszony
przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu
w stosunku rocznym

Całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany
ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:
a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy
ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach
– z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta

Pozaodsetkowe koszty kredytu – wszystkie koszty, które konsument ponosi
w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek

Całkowita kwota kredytu – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych
nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca
udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt, a w przypadku umów,
dla których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, suma wszystkich środków
pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które
kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – suma całkowitego kosztu
kredytu i całkowitej kwoty kredytu

Polecana karta kredytowa:

Polecany kredyt:

Polecana pożyczka: